Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2007

26. 12. 2008 11:22
Rubrika: Zajímavé články | Štítky: církev

Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2007

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vyrocni-zprava-cirkve-rimskokatolicke-za-rok-2007.html

Z domova, Irena Sargánková, 23. 12. 2008, 10:00

 

Zveřejňujeme Výroční zprávu Církve římskokatolické za rok 2007 dle § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.

Praha: Církev římskokatolická má oprávnění k výkonu zvláštních práv uvedených v § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (dále jen zákon o církvích a náboženských společnostech). Všechna zvláštní práva v roce 2006 vykonávala a ohledně níže uvedených zvláštních práv ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. zveřejňuje následující:

1. Církev je oprávněna vyučovat náboženství na veřejných školách. Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět. Tento předmět navštěvovalo celkem 42 342 žáků a studentů.

2. Církev je oprávněna pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova. Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky (ČR) je upraven dohodami mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a církvemi. V armádě působilo k 31.12.2007 celkem 11 vojenských kaplanů, z toho 10 kněží a 1 trvalý jáhen. Pro spolupráci s Policií ČR byl vyčleněn 1 duchovní. V roce 2007 byla Římskokatolická církev přítomna v duchovní službě téměř ve všech 35 věznicích. 7 osob je v zaměstnaneckém poměru jako vězeňští kaplani (3 na plný úvazek, ostatní na částečný). Dalších téměř 60 dobrovolníků dochází do věznic jako duchovní nebo jejich pastorační pomocníci. Řeholní sestry jako dobrovolnice jsou přítomny nejen v ženské věznici pro prvotrestankyně v Praze-Řepích, ale i ve Vinařicích, v Opavě a v Olomouci.

3. Církev má právo být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností. Ve smyslu zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem čerpala Církev římskokatolická ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru církví v roce 2007 finanční prostředky v celkové výši 850 751 350 Kč. Z toho činily platy duchovních 574 854 000 Kč, pojistné duchovních 201 199 350 Kč, platy administrativy 23 338 000 Kč, pojistné administrativy 8 168 000 Kč, prostředky na věcné náklady Cns 25 397 000 Kč, prostředky na údržbu církevního majetku 16 454 000 Kč a kulturní aktivity či grantové projekty 1 341 000 Kč.

4. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu. Dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění je možno uzavřít manželství církevním obřadem. V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 6304 církevních sňatků dle obřadu Církve římskokatolické. V tomto počtu jsou zahrnuty jak sňatky znamenající vznik manželství, tak církevní sňatky osob již v manželství žijících - tzv. církevně zplatněná manželství.

5. Církve jsou oprávněny zřizovat církevní školy podle církevního zákona č. 3/2002 Sb. a podle školského zákona č. 561/2004 Sb., který inovoval dosavadní školské zákony, především č. 29/1984 Sb. Katolická církev zřizovala k 31.12.2007 celkem 98 škol a školských zařízení. Z toho bylo 14 mateřských škol, 22 základních škol, 18 gymnázií, 13 středních odborných škol, 5 vyšších odborných škol, 1 církevní konzervatoř (poskytuje možnost dalšího vyššího odborného vzdělávání) a 25 školských zařízení. Školská zařízení sdružovala 14 center volného času, 1 centrum volného času s ubytováním, 2 dětské domovy, 6 internátů a 1 pedagogickopsychologickou poradnu a 1 teologický konvikt. Do škol chodilo cca 14 700 dětí a studentů a školská zařízení evidovala ve svých prostorách cca 8 700 dětí a studentů (neevidovaný počet dětí a studentů je vyšší).

V Praze dne 18. 12. 2008

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

Zobrazeno 1449×

Komentáře

Inigo

Když srovnám výroční zprávu za církev a za pražskou diecézi, napadají mě různé myšlenky. Je fakt, že kromě pražské diecéze a snad plzeňské (rok 2004) není vidět výroční zprávy za diecéze. Což se mi zdá, že je škoda. V Praze to dělají hodně dobře a myslím, že i další věci, které s tím souvisí.<br />
http://www.apha.cz/vyrocni-zpravy/

Jenda

Díky za postřeh. To je pravda... Bylo by to výborné, kdyby to bylo i v jednotlivých diecézích. A asi o tom máte přehled, že se to bohužel nikde neděje...<br />
Krásné vánoční dny!

pajann

zajímavá čísla... díky moc :)

Inigo

Zatím jsem jich moc nenašel. Některé diecéze dávají ven různé výstupy, ale klasická výroční zpráva málokde. Z farností je zajímavá výroční zpráva v chebské farnosti.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková