Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Miloslav Vlk v Impulsech Václava Moravce

24. 3. 2009 20:09
Rubrika: Zajímavé články | Štítky: kardinál Vlk;

Miloslav Vlk v Impulsech Václava Moravce


Dnes jsem byl darovat plazmu a najednou slyším známý hlas... A to je kardinál Vlk... Neslyšel jsem to moc dobře a tak jsem moc rád, že jsem na Impulsu našel nejen záznam, ale i přepis!
Díky Impulsovic rodince;)!
Jenda Lukeš;)+

Kardinál Miloslav Vlk mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o návštěvě papeže Benedikta XVI. v Česku nebo o možné existenci mimozemských civilizací.

Autor Autor: Václav Moravec

Moderátor (Václav Moravec):
Katedrála jako znamení, znamení toho, jak funguje v Česku justice. I takové hodnocení zaznívá od nejvyššího představitele římsko-katolické církve kardinála Miloslava Vlka. Připomeňme, že Nejvyšší soud začátkem března odmítl dovolání církve ve sporu o Svatovítskou katedrálu na Pražském hradě. Právní zástupkyně státu Milada Šípková je spokojená. Podle ní by však spor o katedrálu neměly řešit soudy:

Záznam Milady Šípkové:
Tato věc nepatří podle mého názoru do rukou moci soudní, ale patří do rukou moci politické, pokud něco patří státu, stát a to je moc zákonodárná a výkonná, může jedině rozhodnout, zda toto bude formou restitucí předávat či nebude.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova Milady Šípkové, právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Církev se snaží Svatovítskou katedrálu na státu vysoudit od roku 1992. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Pozvání k mikrofonu Rádia Impuls přijal po čase primas český, arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Děkuji, že jste přišel, vítejte po čase v Impulsech, dobrý den.

Host (Miloslav Vlk):
Dobrý večer posluchačům.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili právě díky posluchačům našeho rádia. Své dotazy v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Ale pokud máte dál nějakou otázku na kardinála Miloslava Vlka, stačí, když vezmete svůj mobilní telefon, napíšete svoji otázku ve formě sms zprávy a pošlete ji k nám sem do Impulsu na číslo 774 999 888. Pokud dovolíte, pane kardinále, tak začneme tam, kde v pondělí Impulsy skončily. Jak často si, pokud vůbec, kladete otázku, zda neexistuje ve vesmíru nějaká další Sluneční soustava, kde by byl život?

Host (Miloslav Vlk):
Tak já si tu otázku kladu spolu s velikou širokou veřejností a nejen veřejností širokou, ale i s vědci, kteří se o tohleto, o to usilují poznat, to je v podstatě otázka naší techniky a vědy, aby se tohleto, aby se snažili nám to přiblížit, jak to je. Možná, že někteří říkají, že je to pravděpodobné nebo spíš si říkají, je tak výjimečné, že tak maličká zemička, prášek nepatrný v celém vesmíru, že by měl takové veliké privilegium? Je to skutečně mimořádné.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak si na tu otázku odpovídáte vy?

Host (Miloslav Vlk):
Já jaksi tohleto není otázka víry, to je otázka poznání a vědy, čili to, co dodají jako poznatky astronomové, odborníci a tak dále. Já jako věřící člověk domnívám se, že by to nebylo nic proti ničemu, kdyby ve vesmíru byl objeven život.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s tím, proč se ptám na tu otázku, ředitel České vesmírné kanceláře Jan Kolář měl v pondělních Impulsech možnost prostřednictvím naší pravidelné rubriky Štafetového kolíku zeptat se právě kardinála Miloslava Vlka a proto zazněla právě tato otázka:

Záznam Jana Koláře:
Já dostávám někdy otázku, jestli věřím v to, že existují jiné civilizace a já na to vždycky odpovídám, že ano. Tak by mě zajímalo, jestli tatáž víra je i u pana kardinála a jestliže ano, tak jak to pojme církev, jak se k tomuto bude stavět církev, zda tedy k otázkám lidského vývoje a k chování lidí a všechny ty souvislé otázky, které církev řeší, jak by je v tu chvíli řešil, když by zjistil, že existuje někde jinde taky civilizace.

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptal se v pondělí kardinála Miloslava Vlka, který je hostem dnešních Impulsů, docent Jan Kolář, který byl hostem Impulsů pondělních. Jan Kolář je ředitelem České vesmírné kanceláře. Jak bude znít vaše odpověď? Otřáslo by to, řekněme, vírou lidí, kdyby se zjistil život v jiných Slunečních soustavách, na jiných planetách?

Host (Miloslav Vlk):
Já jsem v podstatě už na tuhletu otázku odpověděl. Jen chci zdůraznit, že to není otázka víry pro mě, ale otázka vědy a poznání. Čili jestli věřím nebo nevěřím, to znamená, že ten svůj postoj opírám o nějakou neotřesitelnou autoritu, která to ví. To by byla víra. Ale já se opírám jen o poznatky vědecké, o to, co astronomové a jiní vědci dodávají a myslím si, že to není nemožné. A po církevní stránce, po stránce víry by to ničím neotřáslo. Dokonce taková jaksi pozitivní odpověď byla nedávno daná i z vatikánské observatoře, z vatikánských kruhů.

 

kardinál Miloslav Vlk - v Impulsech Václava Moravce, 24.3.2009 Foto: Eliška Baziková

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme na věci, kterými se dnes v době postmoderní zabývá církev a ke kterým se vyjadřuje, tak naposledy se katolická církev objevila na předních stránkách světových deníků v souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. v Africe. Papež si vysloužil kritiku kvůli výroku o kondomech. Benedikt XVI. totiž prohlásil, že problém nemoci AIDS nelze řešit pomocí prezervativů a že jejich používání naopak zhoršuje problém s touto vážnou nemocí. Papež čelil kritice z Francie, z rodného Německa, z dalších zemí a především od humanitárních organizací. Myslí si i kardinál Miloslav Vlk, že taková slova byla při návštěvě Afriky na místě?

Host (Miloslav Vlk):
Já se domnívám, že, nejen domnívám, ale vím, že novináři netlumočili dobře tu odpověď papežovu a že tam vynechali malinké slovíčko jen. Čili že problémy jaksi těch sexuálních vztahů a vůbec AIDS se nedají řešit jen kondomy. Poněvadž tohleto uspává v těch Afričanech nějak tak vědomí, že je to řešené, že tady je řešení a takže je to OK. Ovšem ono jde o to, tak jako v mnoha otázkách prostě hodnot a podobně na celém světě, se mnoho věcí řeší jen náhradně, nejde se k jádru věci. Uvedu banální příklad: třeba děti v těch dětských domovech, pasťácích, jak říkají, utíkají a já nevím co, tak se to řeší tím, že se tam dají pevnější mříže. Nebo kriminalita mládeže, tak se sníží odpovědnost, sníží se věk. A to jsou všechno vnější a technické otázky a nejde se na jádro věci. Tady je zapotřebí prostě a papež řekl pohlavní zdrženlivost. Čili tohleto, tu odpověď já sdílím s papežem.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že přece jenom podíváme-li se a jasně upozorňujete, že je zapotřebí jít ke kořenu věci, problém Afriky a kořen věci je asi takový, že Afrika je, čelí problému analfabetismu, problému chudoby a že i, řekněme, vyjadřování se ke kondomu jako jedné z možností neřeší podstatu věci, že by se církev, bohaté státy měly jasně podívat na problém Afriky jako takový a ten neřeší ani církev, ani bohatý západní svět.

Host (Miloslav Vlk):
Ovšem když odtrhneme tuto otázku, kterou novináři jaksi vyčleňují, tak samozřejmě se hůř diskutuje. Ale jestliže vidíme, že papež hovořil i o tom, o svobodě v Africe, o osvobození se od šamanství a čarodějnictví a podobně, no tak to už jsme kousíček někde dál. A myslím si, že i ty sociální věci tam papež zmínil. Takže prosím, aby ta návštěva se hodnotila v kontextu, v souvislosti a nikdy, když vytrhneme jednu větu z kontextu, tak se nedobíráme pravdy.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnes je hostem u mikrofonu Radia Impuls primas český, arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Papež Benedikt XVI. přijede ve druhé polovině září do Prahy, arcibiskup olomoucký Jan Graubner koncem ledna k návštěvě papeže v Praze uvedl:

Záznam Jana Graubnera:
Jestliže se má všechno připravovat a chystat, tak je to vysoce pravděpodobné, ale neřeknu ano, dokud se taky nepřijedou podívat na to, co jsme připravili a dokud se to organizačně všecko neodklepne ze všech stran, jak místní církev, tak Vatikán, tak státní diplomacie.

Moderátor (Václav Moravec):
To pronesl koncem ledna olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jak daleko je, pane kardinále, příprava papežovy návštěvy koncem září v Praze?

Host (Miloslav Vlk):
První věc bylo samozřejmě, my jsme měli určité potvrzení z Vatikánu, že ta návštěva bude, ale Vatikán oficielně ohlásí tu návštěvu až když jsou ty přípravy pokročilé, to znamená je program stanovený, ti, kteří připravují ty návštěvy se přijedou podívat a tak dále a tak dále a teď očekáváme začátkem dubna, že tito experti připravující papežovy cesty přijedou a ten program, který je už načrtnutý, že se podívají, jak je realizovatelný. Oficielně už dnes jako z naší strany, i když to není Vatikánem potvrzené oficielně, tak se ví, že papež by přijel 26. září v sobotu a byl by tu v neděli a také ještě v pondělí s tou poutí, národní poutí vlastně do Staré Boleslavi Svatováclavskou poutí by tedy se ta třídenní návštěva dovršila. A bylo by tam samozřejmě setkání s kněžími, velké setkání, velká mše v Brně na letišti, aby byl prostor, to znamená pro takovou nejširší věřící i třeba nevěřící veřejnost a po tom setkání i s akademickou obcí, samozřejmě předtím s politiky, hned v sobotu, jak by přijel odpoledne, v neděli právě s akademickou obcí a v Boleslavi 28. by to bylo setkání vlastně s mládeží, čili tohle to je rámcová, rámec té návštěvy a my ji takto, biskupská konference ji takto připravuje, je tady veliká komise a tak dále, která se několikrát v měsíci setkala, v čele té komise stojí biskup Malý a takže jsou tam samozřejmě zástupci z Brna, z brněnské diecéze, z pražské, také moderátor ze Staré Boleslavi, tohle to je tým, který připravuje už konkrétně dnes tuto návštěvu.

Moderátor (Václav Moravec):
Z těch vašich slov je tedy možné vyvodit, když jste nám teď vůbec poprvé prozradil, co by mělo být obsahem papežovy cesty v České republice, tak se dá říct, že to už je v té pokročilé fázi, jestliže začátkem dubna do Prahy dorazí ten Advance team, jak se tomu říká v angličtině, tedy lidé z Vatikánu, kteří začnou tu cestu připravovat. Dá se tedy říci, že v polovině dubna už by i onu papežovu cestu do Prahy měl potvrdit Vatikán?

Host (Miloslav Vlk):
To si nejsem úplně ještě jistý, jestli nejsou opatrnější, než bychom byli my, ale v podstatě je to v běhu, konkrétní program, rámec tady je, konkrétní jednání probíhá i vlastně kontakt mezi Vatikánem a biskupskou konferencí, vlastně i prezident Klaus pozval papeže, takže i s tou státní stranou se jedná, takže na všech stranách myslím, že je ta příprava je pokročilá a oficielní oznámení, kdy bude, to přesně nemohu říct, poněvadž to nevím.

kardinál Miloslav Vlk - v Impulsech Václava Moravce, 24.3.2009 Foto: Eliška Baziková

Moderátor (Václav Moravec):
Vy, když jste byl před tři čtvrtě rokem hostem Impulsů, tak jsme probírali i skutečnost, že právě papež Benedikt XVI. nepřijal vaši rezignaci, nejmenoval vašeho nástupce v čele římskokatolické církve v České republice, naopak vám prodloužil mandát. Dá se od té papežovy návštěvy očekávat, že by mohlo padnout jméno vašeho nástupce nebo byste to označil za nepravděpodobné?

Host (Miloslav Vlk):
Naprosto nepravděpodobné, protože myslím si, že papež takovou zprávu jaksi nepřinese, poněvadž to je otázka určitého průběhu kanonického bych řekl, právního a nejprve většinou ten dotyčný, který má být nahrazen, je jakoby změněn na administrátora. Arcibiskupství pražské je obsazené a Řím do té doby, než bude uvolněné, tak nebude jmenovat, protože na tom stolci arcibiskupském sedí jeden biskup a ten musí napřed uvolnit ten stolec, to znamená napřed musím být jmenován administrátorem, tím je stolec arcibiskupský volný a pak se jmenuje prostě na ten stolec nástupce.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten papežův program, jak ho zatím chystáte, jak ho ona komise chystá, je opravdu bohatý, ať už po té duchovní stránce, politické i po stránce tedy akademické, setká-li se papež i s akademiky v Brně, co by mělo být z pohledu vás, jako české římskokatolické církve tím hlavním poselstvím papežovy cesty po České republice?

Host (Miloslav Vlk):
My, biskupská konference tedy připravuje určitá témata, kterými by se měla konat celocírkevní u nás tedy příprava pod heslem Víra, naděje a láska a tohle budou témata, která v určité brožurce budou vydána a jednotlivé farnosti, tedy lidé věřící se budou připravovat pod těmito úhly, ale co konkrétně papež ještě přinese sám, jako to za něj zatím nemohu hovořit, ale určitě třeba dejme tomu ve Staré Boleslavi při Svatováclavské pouti bude určitě budoucnost a bude setkání mládeže, budoucnost, mládež, naděje a podobně, takhle ta témata budou dávána zřejmě dohromady a co akademikům, to si nedovedu jaksi odhadnout nedovedu, ale jistě bude papež mluvit i o hodnotách. Důležitých hodnotách, které tu společnost drží pohromadě, tak si myslím, že tohle to může být jedno z témat, rodina a tak dále, takže to jsou taková obecná témata, která jsou jako nasnadě a já věřím, že papež něco z toho přinese.

Moderátor (Václav Moravec):
Dnes je hostem u mikrofonu Radia Impuls primas český, arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Začátkem března Nejvyšší soud zamítl dovolání římskokatolické církve ve sporu o katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Soudní spor, jak jsem zmiňoval v úvodu, se táhne bezmála dvacet let. Už máte, pane kardinále, respektive pražská metropolitní kapitula už má sepsanou tu ústavní stížnost?

Host (Miloslav Vlk):
Tak, pražskou metropolitní kapitulu zastupuje pan doktor Zterčík, náš advokát a ten myslím, že je na to asi měsíc, tak tuhletu věc připravuje, prostě studuje to, poněvadž mluvčí Nejvyššího soudu Mertik, ten řekl trochu něco jiného, než je v tom rozhodnutí, takže jako tyhle ty věci srovnáváme a připravujeme stížnost, která se bude týkat samozřejmě toho, že se cítíme zkráceně ve svých právech.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste řekl, že katedrála je znamení a krom jiného znamení toho, jak v České republice může vypadat soudnictví a co je v této oblasti možné. Není to opravdu příliš úkorný soud ve vztahu k české justici jako celku?

Host (Miloslav Vlk):
Myslím si, že když sledujeme tisk a vůbec média posledních týdnů, takže to vůbec, takže to do toho úplně zapadá. Jen mě trochu mrzí, že se samozřejmě mluví o té mafii a tak podobně, ale že o Nejvyšším soudu se mnoho nemluví, přestože je, lze tušit, že tam je řada komunistů, o tom se ví, kteří jsou bývalí, byli bývalí soudci a činovníci Komunistické strany, která tuhletu, celý tento prostě problém a tento skandál zavinila a teď to soudí znovu prostě příslušníci této strany. A když si člověk vezme ty jejich rozsudky a jejich argumentaci, která je z 50. let a když si uvážíte, že v podstatě totalitní režim, který byl odsouzen jako zločinecký, tak ten neznárodnil katedrálu, ale tito lidé dnes v demokratické společnosti to dokázali.

Moderátor (Václav Moravec):
To je jak kdybyste mluvil o komunistické mafii, když jste říkal, že padají slova justiční mafie, tak vy byste téměř mluvil podobně, akorát byste justiční vyměnil za komunistická.

Host (Miloslav Vlk):
Tak daleko od toho nejsem.

Moderátor (Václav Moravec):
To je docela vážné obvinění.

Host (Miloslav Vlk):
Tak myslím si, že to se dá docela dokázat.

Moderátor (Václav Moravec):
Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek rozhodnutí Nejvyššího soudu 5. března uvítal, následně pak vyzval Kancelář prezidenta republiky a katolickou církev k dohodě:

Záznam Jiřího Paroubka:
Chci vyzvat Kancelář prezidenta republiky a katolickou církev, aby došly k dohodě o společné správě katedrály, aby nebyly na jedné straně narušeny zájmy návštěvníků a na druhé straně aby byly respektovány bohoslužebné zájmy katolické církve.

kardinál Miloslav Vlk - v Impulsech Václava Moravce, 24.3.2009 Foto: Eliška Baziková

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil 5. března šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Co si kardinál Miloslav Vlk, který je hostem dnešních Impulsů, myslí o takové výzvě, kterou učinil Jiří Paroubek?

Host (Miloslav Vlk):
Já bych k tomu jen doplnil pana předsedu Paroubka ještě o to, aby bylo také respektováno právo. Nejen klid bohoslužeb, z katedrály nás nikdy nevyženou, protože to by byla tak světová ostuda, že si to nikdo nemůže dovolit, a otázka turistiky taky ne. Ale otázka práva je tady ve hře a to by měl každý, kdo se k té, z politiků, kdo se k této kauze vyslovuje, to by měl zdůraznit. Protože se domnívám, že totalitní režim zničil právní cítění. Poněvadž právo bylo to, co strana a vláda tehdy v totalitě chtěla a tohleto ještě je dodnes v hlavách politiků, že se po právu mnoho prostě neptají a jen to, co nějak nám vyhovuje. A to je špatné.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste jasně řekl už i v Impulsech předchozích, že se onoho práva chcete domoci když ne u českého Ústavního soudu, tak případně u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ta slova platí, předpokládám?

Host (Miloslav Vlk):
Ta slova platí. My jaksi do té katedrály ten přístup mít budeme, to o tom, o to není problém, o tom, ale tady to, že katedrála je znamení, to myslím i na to, že je to otázka, jestli se člověk v naší republice může dovolat práva. Čili je to také znamení a zástupný problém pro všechny ostatní.

Moderátor (Václav Moravec):
Citoval jsem tady Jiřího Paroubka. Jiří Paroubek bude hostem středečních Impulsů, protože jsme tady ve chvíli, kdy česká Poslanecká sněmovna už několik hodin jedná o vyslovení nedůvěry vládě. Štafetový kolík, pokud by kardinál Miloslav Vlk, host dnešních Impulsů, se měl zeptat na něco Jiřího Paroubka, šéfa nejsilnější opoziční strany, co by ho zajímalo především?

Host (Miloslav Vlk):
Jaký názor má na připravený zákon o majetkovém vyrovnání, protože ten návrh zákona připravovaly dvě komise, církevní a vládní a potom, když to přišlo do Parlamentu, byla vytvořena komise parlamentní a ta tam přednesla, ta opozice přednesla své námitky, ale experti prostě všecky ty námitky v podstatě brilantně odpověděli a když byla otázka, jestli to majetkové vyrovnání, jestli je dobře ohodnoceno na těch 83 miliard, tak experti prostě na vysoké úrovni zjistili, že z toho majetku církevního od 50. let až do dneška byl zisk 180 miliard a že odpočteno to, co ty režimy vrátily do církve, zbývá ještě 60 miliard. A církev byla příliš skromná a tohleto vůbec nežádala. Takže ten návrh církve majetek nechat v rukou státu a být takhle skromný, ten je obrovsky velkorysý.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vy asi narážíte a proto se Jiřího Paroubka ptáte, protože víte, že sociální demokraté zpochybňují i dál závěry té komise, sněmovní komise, které předsedal Jan Kasal a která shodou okolností ve čtvrtek má zformulovat onu závěrečnou zprávu. Takže vám vadí to, že sociální demokraté dál zpochybňují i výsledky této komise?

Host (Miloslav Vlk):
Sociální demokraté měli možnost klást všechny možné otázky, bohužel na posledním setkání církevní a vládní komise, kde předseda komise Jana Kasal, té parlamentní, nás informoval, bohužel sociální demokraté přesto, že byli pozváni, tak nepřišli. Takže právě proto také bychom chtěli slyšet, sociální demokracie právě názory jejich a ti nepřišli, nevím proč a tak proto jsem tuhle otázku položil.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptá se kardinál Miloslav Vlk. Odpověď uslyší zítra v Impulsech a vy posluchači Impulsů také. Poslouchejte i zítra od 18 hodin. Dnes děkuji hostu kardinálu Miloslavu Vlkovi, který přijal mé pozvání. Těším se někdy příště, pane kardinále, na shledanou.

Host (Miloslav Vlk):
Na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak takové byly dnešní Impulsy.


http://www.impuls.cz/miloslav-vlk-v-impulsech-vaclava-moravce/article.html?id=223404

Zobrazeno 2435×

Komentáře

Papo

Johan: A v tom se právě pleteš. Je to Vlk a protože jsem slušně vychovaný, tak pan Vlk. Že je ŘKC jedna ze spásonosných církví ještě neznamená, že si kydnu na zadek před každým duchovním. Obzvláště pokud je to člověk co otevřeně kritizuje své nadřízené..

Papo

Krom toho - proč bych měl být papežtější než papež? Stačí se podívat na nadpis článku a je zřejmé, že "Jeho Eminence karidnál" se nenosí ani u katolíků.. co bys pak čekal od heretika?

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková