Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Informace k návštěvě Svatého otce + doprava

29. 7. 2009 17:14

Informace ze stránek královehradecké diecéze:

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY MŠE SVATÉ
SE SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI.

VE STARÉ BOLESLAVI
A POKYNY K VYPLNĚNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

Kdy: Pondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin

Kde: Stará Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice

Místenky: Z důvodů klidného průběhu zaplňování sektorů v prostoru mše svaté je třeba objednat místenky pro účastníky bohoslužby se Svatým otcem, a také zvlášť místenky pro ministranty a mládež. Je možné přihlásit handicapované osoby a vozíčkáře s doprovodem, pro které je také připraven zvláštní sektor s omezenou kapacitou.

Nahlášeným handicapovaným bude umožněn příjezd automobilem do blízkosti jejich sektoru a parkování na zvláštním parkovišti.

Vyplněný formulář zašlete do 6. srpna 2009 na Biskupství královéhradecké poštou (adresa: P. Pavel Dokládal, Poutní centrum, Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové) nebo elektronicky (e-mail poutnik@diecezehk.cz ).

Závazná objednávka ve formátu „.xls" je k dispozici na stránkách www.navstevapapeze.cz.

Místenky a podrobné informace budou rozeslány v prvé polovině září.

Koncelebrace kněží a asistence jáhnů: Je třeba se přihlásit ke koncelebraci, asistenci a k pomoci s rozdílením eucharistie.

Kněží si ke koncelebraci vezmou humerál, bílou albu, cingulum a červenou štolu, podobně také jáhni.

Mládež a ministranti: Mladší 15-ti let se mohou také hlásit; dbejte, aby je doprovázela osoba starší 18-ti let, která za ně ponese zodpovědnost. Někteří z ministrantů budou vybráni, aby doprovázeli kněze při podávání sv. přijímání.

Doprava:

-         VLAKOVÁ DOPRAVA: budou posíleny běžné vlakové spoje; kromě pravidelných spojů budou vypraveny zvláštní vlaky. Jízdní řád posílených a mimořádných spojů bude zveřejněn začátkem srpna na webových stránkách www.navstevapapeze.cz a bude k dispozici ve farnostech u duchovních správců v podrobných informacích na začátku září.

-         AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování ve vzdálenosti cca 1 kilometr od areálu konání mše svaté; podrobnosti k příjezdu budou zveřejněny začátkem září (místo a způsob sjezdu z rychlostní komunikace R10).

-         KYVADLOVÁ DOPRAVA: Autobusy z Prahy (Černý Most, Letňany) do Staré Boleslavi budou jezdit v nejkratším možném intervalu. Jízdní řád bude zveřejněn s podrobnostmi týkajícími se jízdného.

-         AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA: Podle dopravního řešení bude ve Stará Boleslav dnech 27.9. a 28.9. uzavřena pro provoz osobní dopravy. Sjezd na odstavné parkoviště P1 z rychlostní komunikace R10 ve směru od Prahy bude až na EXIT 17. Na odstavné parkoviště P2 bude příjezd od Mělníka po silnici č. 331. Parkování v Brandýse nad Labem nedoporučujeme vzhledem k větší vzdálenosti od areálu bohoslužby. Podrobnosti budou zveřejněny v září.

-         Se zřetelem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím dobám při parkování je potřeba plánovat příjezd s dostatečným předstihem.

-         PĚŠÍ DOPRAVA: Vzhledem k opravě mostů ve městě je omezený pěší přístup od Brandýsa nad Labem; automobilová doprava v tomto směru je zcela vyloučena, pro pěší bude fungovat stávající lávka.

Přístup do sektorů: Areál konání bohoslužby bude otevřen v pondělí 28. září od 4:00 hodin. Od 6:00 hodin začne společný program. Sektory budou označeny souřadnicovým systémem, toto označení bude na jednotlivých místenkách.
Poutníci by měli být v sektorech nejpozději v 9:00 hodin.        
Dobrá viditelnost bude zajištěna velkoplošnými obrazovkami.

Místa k sezení: V sektorech je možné využít vlastní skládací židličky.

Hygienické zázemí: V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC.

Občerstvení: Před vstupem do areálu a ve městě Stará Boleslav budou umístěny prodejní stánky s občerstvením.

Zdravotní služba: Na označených místech v areálu konání mše svaté bude k dispozici zdravotní služba se zajištěnou dostupností do všech sektorů; v každém sektoru bude k dispozici dvojčlenná zdravotní hlídka.

Upozornění: Během bohoslužby je pro uchování soustředění a důstojnosti třeba zachovávat klid.

Podrobné informace včetně mapky s vyznačenými možnostmi parkování

a plánku prostoru konání mše svaté budou zaslány spolu s místenkami.

Prosíme, sledujte webové stránky

www.navstevapapeze.cz

kde jsou uveřejňovány aktuální informace.

 

 

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. - mimořádné vlaky

Průzkum zájmu o vlakovou dopravu

 

Vážený otče,

obracíme se tímto na Vás s prosbou a žádostí. Jak jste již jistě podrobně informován, ve dnech 26. - 28. 9. 2009 navštíví naší zemi Svatý otec Benedikt XVI. Na setkání se Svatým otcem jak v Brně, tak ve Staré Boleslavi se připravují mimořádná dopravní opatření a také vypravení zvláštních vlakových spojů z různých míst pro poutníky (jednání mezi ČBK a ČD), kteří by se mohli pohodlně dopravit právě těmito mimořádnými vlakovými spoji jak do Brna, tak do Staré Boleslavi.

Chtěli bychom Vás proto požádat o nahlášení předběžného počtu poutníků z vašich farností, kteří  by případně měli zájem o přepravu těmito mimořádnými vlakovými spoji. Tyto vlaky dovezou poutníky nedaleko místa setkání jak v Brně,  tak ve Staré Boleslavi. V příloze zasíláme naplánované trasy plánovaných vlakových spojů. Tento Vámi nahlášený počet poutníků je pro nás velmi důležitý pro jednání s ČD, abychom mohli jednotlivé vlakové spoje vůbec vypravit a popřípadě i posílit.

 

Emailová adresa pro nahlašování celkového počtu zájemců: sekretariat@cirkev.cz nebo uher@cirkev.cz

 

Prosíme o termín nahlášení: do 16. 7. 2009

 

Plánované vlakové spoje viz druhá strana

 

Zde uveden zvláštní rychlík, u kterého bude na základě prověření poptávky teprve rozhodnuto o jeho vedení - v případě vedení tohoto vlaku může jet 3. Zvl R z Brna Slatiny do Staré Boleslavi, závisí na počtu cestujících z HK-PCE aglomerace, pokud bude vyšší než 1200 osob, je odůvodněné tento vlak vést

 

Stanice

Zvl R

Plzeň

cca 2:00

Rokycany

Hořovice

Zdice

Beroun

Praha

Kolín

Přelouč

Pardubice

Brno Slatina

cca 7:50

 

S díky a přáním všeho dobrého

 

Česká biskupská konference

Mgr. Jiří Uher

výkonný sekretář

tel.:+420 220 181 210

fax:    +420 224 310 144

mobil: +420 731 625 913

e-mail: uher@cirkev.cz

skype:  jiricek48

 

 

 

 

Posílení dopravy - návoz cestujících do Brna 27. 9. 2009

 

Stanice

Vlak

Zvl. R

4707

Sp 1973

4709

Hradec Králové hl.n.

4:00

 

 

 

Chrudim

 

 

 

Pardubice hl.n.

4:23

 

 

 

Moravany

4:33

 

 

 

Choceň

4:49

 

 

 

Ústí n.O.

5:05

 

 

 

Moravská Třebová

 

5:00

 

Rudoltice v Č.

 

5:19

 

Česká Třebová

5:18

 

5:51

 

Polička

 

5:29

 

Svitavy

5:30

 

6:03

 

Březová n.Svit.

 

6:19

 

Moravská Chrastová

 

6:21

 

Letovice

6:02

6:30

7:02

Boskovice

 

7:03

Skalice n.Svit.

6:14

6:38

7:14

Blansko

6:33

6:49

7:33

Brno hl.n.

7:02

7:11

8:02

Brno Slatina

6:50

 

7:35

 

 

Posílení dopravy - návoz cestujících do Staré Boleslavi 28. 9.

 

Stanice

Vlak

R 950

R 952

R 954

Trutnov hl.n.

4:37

5:40

Broumov

5:01

Meziměstí

4:19

5:19

Náchod

5:01

6:03

Jaroměř

4:32

5:41

6:40

Letohrad

5:34

Doudleby n.O.

4:56

6:11

Rychnov n.Kn.

6:02

Týniště n.Orlicí

5:33

6:30

Hradec Králové hl.n.

5:08

6:08

7:08

Nová Paka město

6:15

Nový Bydžov

7:17

Chlumec n.Cidl.

5:29

6:29

7:29

Poděbrady

5:54

6:54

7:54

Jičín

6:37

Křinec

6:31

7:35

Nymburk hl.n.

6:02

7:02

8:02

Lysá n.L.

6:14

7:14

8:14

Vlak

6406

R 712

6408

Lysá n.L.

6:56

7:51

8:18

Stará Boleslav

7:05

7:58

8:27

 

Legenda:

tučně rychlík nebo spěšný vlak

kurzíva přípojný vlak

Zvl R zvláštní rychlík, který by dle poslední porady měl být veden

 

Posílení dopravy - odvoz cestujících z Brna v neděli 27. 9. 2009

 

Stanice

Vlak

R 874

4722

4724

R 876

4726

4728

R 878

Brno Slatina

14:20

 

 

16:20

 

 

18:20

Brno hl.n.

14:44

15:03

16:00

16:44

17:03

18:00

18:44

Blansko

15:07

15:28

16:26

17:07

17:28

18:26

19:07

Skalice n.Svit.

15:18

15:47

16:45

17:18

17:48

18:45

19:18

Boskovice

15:27

16:57

17:20

18:57

19:27

Letovice

15:26

16:00

16:58

17:26

18:01

18:58

19:26

Moravská Chrastová

16:10

17:13

Březová n.Svit.

16:12

17:16

Svitavy

15:43

16:29

17:33

17:43

19:43

Polička

16:45

18:16

Česká Třebová

15:56

16:53

17:53

17:56

19:56

Moravská Třebová

16:46

19:01

20:46

Rudoltice v Č.

16:17

17:33

18:33

20:19

Ústí n.O.

16:10

18:10

20:10

Choceň

16:25

18:25

20:25

Moravany

17:01

19:01

20:58

Pardubice hl.n.

16:47

18:47

20:47

Chrudim

17:44

 

20:00

 

 

Hradec Králové hl.n.

17:19

19:19

21:19

 

Posílení dopravy - odvoz cestujících ze Staré Boleslavi v pondělí 28. 9. 2009

 

Stanice

Vlak

6411

R 719

6413

R 721

6415

R 723

Stará Boleslav

13:26

13:53

15:26

15:53

17:26

17:53

Lysá n.L.

13:37

14:01

15:37

16:01

17:37

18:01

Vlak

R 797

R 857

R 253

R 859

R 799

R 953

Lysá n.L.

13:43

14:43

15:43

16:43

17:43

18:43

Nymburk hl.n.

13:54

14:54

15:54

16:54

17:54

18:54

Křinec

14:22

15:27

16:22

17:27

18:36

Jičín

15:29

17:29

19:20

Poděbrady

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

19:01

Chlumec n.Cidl.

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

Nový Bydžov

Nová Paka město

Hradec Králové hl.n.

14:51

15:51

16:51

17:51

18:51

19:51

Týniště n.O.

15:27

16:28

17:27

18:27

19:27

20:27

Rychnov n.Kn.

16:57

17:57

18:57

19:57

20:57

Doudleby n.O.

15:49

16:55

17:48

18:54

19:49

20:54

Letohrad

16:30

17:35

18:28

20:27

Jaroměř

15:39

16:19

17:39

18:19

19:39

20:19

Náchod

16:56

18:56

20:56

Meziměstí

17:38

19:40

21:43

Broumov

17:55

19:57

22:00

Trutnov hl.n.

17:20

19:21

21:21

 


 

 

Zobrazeno 1261×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková