Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Jeruzalémská bible

7. 2. 2010 20:25

Jeruzalémská bible


K vánočním svátkům roku 2009 bylo vydáno špičkové dílo pro katolickou církev v naší republice, tzv. Jeruzalémská bible. Jde po mnoha desetiletích o první katolický překlad Starého i Nového zákona s poznámkami, což je pro nás důležité. To v ekumenickém vydání nenajdete. Když uvážíme, že poslední katolické překlady od profesorů Hejčla, Sýkory, Hegera, Škrabala, Cola, Petrů a pro nás nejznámějšího biblisty profesora Václava Bognera (od prof. Bognera užíváme dnes v liturgii při mši svaté jeho překlad do češtiny přímo z originálních jazyků) vyšla v češtině před druhou světovou válkou – tedy před 70-80 lety, pak toto nově vydané dílo je opravdu mimořádné a poznámky vycházejí z těch nejnovějších biblických bádání (např. nálezu Kumránských svitků u Mrtvého moře v roce 1947). Jeruzalémská bible má mnoho map, přehledů, rejstřík a vychází ve dvou verzích - obyčejná stojí 650,- Kč a luxusní provedení se záložkami, v kůži a zlatou ořízkou stojí 1.400,- Kč. Byla vytištěna v Číně.

Ať nás neplete název „Jeruzalémská“. Tento název označuje původ bible z francouzské Jeruzalémské biblické školy. Ve Francii po prvním vatikánském koncilu v roce 1870 vznikla skupina teologů, tzv. Jeruzalémská biblická škola. V té době byly totiž zpochybněny některé části Bible, zvláště po stránce historické, zasáhla i vlna modernismu. Tato Jeruzalémská biblická škola velice kriticky přeložila z originálů Starý zákon (z hebrejštiny a aramejštiny) a Nový zákon (z řečtiny) do francouzského jazyka a opatřila je poznámkami. Z francouzštiny byla překládána do mnoha dalších jazyků i s poznámkami. I přes totalitu Češi nechtěli zůstat pozadu a od 70. let minulého století se i u nás tajně překládala Jeruzalémská bible i s poznámkami, ale upravená v české formě, v české verzi. Po revoluci pak postupně vyšlo 17 sešitků této bible a nyní je hotová celá.

Tím nechceme říkat, že ekumenickému překladu Bible už bylo „odzvoněno“, vážíme si i této práce, protože v totalitě jsme ani jiný Starý zákon neměli. Pokud však zamýšlíte koupit pro rodinu a pro své studium Písmo svaté Starého a Nového zákona, pak jednoznačně dejte přednost „Jeruzalémské bibli“. Nenechte se zlákat „Biblí XXI. století“. Z ní se nedá vycházet, ani nelze text ve společenství citovat. Ekumenická překlad vychází z protestantských vydání Písma, která obvykle neobsahují knihy a úryvky z řeckého překladu Septuaginty (sedm knih a některé přídavky, tzv. deuterokanonické knihy), které má obsahovat překlad katolický. Ekumenická bible buď tyto knihy vůbec nemá, nebo je má až v dodatku. V Jeruzalémské bibli jsou tyto deuterokanonické knihy zařazeny ve správném pořadí Starého zákona.

Těšíme se i na pokračování začatého překladu českého biblisty prof. Václava Bognera, který už dobře poznáme z liturgických textů ze mše svaté. Dosud v roce 2006 vyšel v Karmelitánském nakladatelství „Pentateuch“ (tj. prvních pět knih Mojžíšových) s velice pěknými poznámkami. Dr. Bogner už se pokračování nedočkal, ale snad se – i přes nový překlad z francouzštiny – bude pokračovat dál a jednou se třeba i dočkáme toho, že budeme mít český katolický překlad s poznámkami přímo z originálních jazyků.

P. Josef Mazura

Článek převzat s laskavým svolením autora z farního časopisu ústeckých farností Život farností. Děkuji!

 


 

http://www.kna.cz/admin/files/Image/Jeruzalemska-Bible/JB-vnitrek-3-v.jpg

 

http://farnost.milonice.cz/farnostJ/images/MyPics/kniha/kniha_12-09.jpg

Zobrazeno 2002×

Komentáře

Jenda

Právě, že jsem si ji na popud tohoto článku hned pořídil;))

Kolka

Teda Jendo, to je krása! Díkys! :) +

Krasnazena

A už ji, Jendo, máš, rozjímáš a studuješ?<br />
Lída

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková