Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Jak je to s novým biskupem?

1. 4. 2010 23:53

Změny na biskupských postech vždy patřily mezi ostře sledované události církevního života a nejinak je tomu i v dnešní době. Spekulace ohledně nástupce kardinála Miloslava Vlka v čele pražské arcidiecéze zaměstnávaly média po řadu měsíců. Rozluštění této hádanky pak přišlo poměrně nečekaně o druhém únorovém víkendu. Dlouhým čekáním ukolébaná pozornost novinářů byla den před oznámením jména nového pražského arcibiskupa náhle probuzena nenápadnou zprávou ČTK, že prezident republiky přijal apoštolského nuncia. Události dostaly rychlý spád a titulní listy sobotních vydání celostátních deníků vesměs přinášely jméno nového pražského arcibiskupa – Dominika Duky, OP. Do pozadí ustoupila jiná a pro královéhradecké diecezány možná důležitější věc. Kdo bude povolán k vedení zdejší diecéze?

Protože noví biskupové nenastupují do svých úřadů každý den, neuškodí zrekapitulovat další vývoj, který lze očekávat.

foto: http://www.forbelsky.com/_galerie/missa_chrismatis_hk__10/img00031.htm

Jmenování biskupů se v současné době řídí podle norem shrnutých v Kodexu kanonického práva. Jsou jimi stanovena přesná pravidla pro postup během období uvolnění úřadu diecézního biskupa tzv. „sedisvakanci“. To nastává až po převzetí nového úřadu, kam byl biskup přeložen. V našem konkrétním případě to znamená, že Mons. Dominik Duka, OP zůstává až do převzetí úřadu pražského arcibiskupa diecézním biskupem v Hradci Králové s pravomocí administrátora diecéze. Datum převzetí stolce svatého Vojtěcha bylo stanoveno na 10. dubna 2010. Stane se tak během mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se začátkem v 10.00 hodin. Mons. Dominik Duka, OP do té doby delegoval pravomoc zastupovat administrátora diecéze na Mons. Tomáše Holuba.

Jakmile nastane stav sedisvakance, vedení diecéze se ujímá pomocný (světící) biskup. Ten musí bezprostředně svolat sbor poradců (konzultorů), aby zvolili nového administrátora diecéze. Časově je tento krok omezen lhůtou osmi dnů. Po svém zvolení se nový administrátor diecéze ujme funkce do doby, než bude jmenován a také do úřadu uveden nový sídelní biskup. Jak již název sbor poradců napovídá, je jeho úkolem být poradním orgánem biskupa. Ten ho jmenuje ze členů kněžské rady na dobu pěti let. Poslední obměna sboru konzultorů proběhla v naší diecézi v květnu loňského roku. Význam sboru vystupuje do popředí právě v obdobích uvolnění biskupského stolce. Společně s kancléřem kurie zajišťují kontinuitu chodu diecéze.

Proces volby nového biskupa pak probíhá následovně. Každé dva až tři roky připravují církevní provincie seznam kandidátů biskupského svěcení. Kromě toho může každý biskup navrhovat papežskému nunciovi jména dalších vhodných kandidátů na biskupskou funkci. Okruh kandidátů se rozšiřuje rovněž o návrhy nunciem oslovených osob. Z nich budou vybrána tři jména, která ještě projdou připomínkami kněží a laiků. Následně se tento návrh odešle do Vatikánu Státnímu sekretariátu a Kongregaci pro biskupy, kde bude dále konzultován. Návrhy jsou potom podány Svatému otci, který rozhodne. Pokud oslovený kandidát funkci přijme, dohodne se termín oznámení jeho jmenování.

Nebylo by dobré vidět v celém procesu pouze technickou stránku, ale také jeho duchovní rovinu. I proto arcibiskup Dominik Duka, OP prosí o modlitby za sílu a dary Ducha Svatého pro své nové poslání a také vyzývá k modlitbám za svého nástupce ve službě diecézního biskupa v Hradci Králové. Kněžím doporučuje při vhodných příležitostech používat ke slavení eucharistie formulář Českého misálu „Za dobrou volbu papeže nebo biskupa“ a mše svaté sloužit také na tento úmysl. Do farností byly také počátkem března distribuovány letáčky s modlitbou za nového královéhradeckého biskupa.

 

Luděk Bárta, IKD 4/2010

http://www.diecezehk.cz/pastorace/informacni-centrum/casopis-ikd

 

 

Výzva věřícím diecéze k modlitbám za nového biskupa

Výzva věřícím diecéze k modlitbám za nového biskupa

V souvislosti s mým odchodem na svatovojtěšský stolec Vás, moji milí diecézáni, moc prosím o modlitbu za sílu a dary Ducha Svatého pro své nové poslání a se stejnou naléhavostí Vás vyzývám také k modlitbám za mého nástupce ve službě diecézního biskupa v Hradci Králové.

Doporučuji proto, aby ve všech farnostech naší diecéze byl při vhodných příležitostech používán ke slavení eucharistie formulář Českého misálu „Za dobrou volbu papeže nebo biskupa“ (str. 815) a mše svaté byly slouženy (pokud je to možné) také na tento úmysl.

Zároveň si přeji, aby do přímluv – modlitby věřících – byla v každé mši svaté vložena některá z následujících proseb:

1) Modleme se za dary Ducha Svatého pro všechny, kdo rozhodují o jmenování našeho nového královéhradeckého biskupa.

2) Modleme se za našeho nového biskupa, aby ho Pán již nyní provázel svým požehnáním a naplnil ho všemi potřebnými dary.

3) Modleme se, aby Pán daroval naší královéhradecké diecézi pastýře podle svého srdce.

 

Váš biskup + Dominik

 

***

Pro osobní i společnou modlitbu za nového biskupa jsou věřícím královéhradecké diecéze doporučeny následující modlitby (letáček ke stažení ZDE):

 

I.

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev, vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě. Prosíme o to skrze Krista, Našeho Pána. Amen.

 

II.

Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme, veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat kamkoli půjdeš a povede nás skrze tebe k Otci. Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

 

(Inspirováno modlitbami za nového pražského arcibiskupa. Církevní schválení Biskupství královéhradeckého dáno dne 16. 2. 2010 v Hradci Králové, č. j. 21/2010 ord.)

Zobrazeno 3250×

Komentáře

František Čech (zvoník)

Inu, ačkoliv jsem "pražák", tak na vás budu myslet.

Jenda

Díky, budeme to potřebovat! S vděčností Jenda;)+

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková