Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Modlitba za šťastnou smrt

27. 11. 2012 12:31
Rubrika: Modlitby | Štítky: smrt , modlitba

Lidé ve světě se bojí smrti, my bychom se ji neměli bát, ale dennodenně být připraveni... Měli bychom si dennodenně říci jestli bych se neměl s někým usmířit a neodkládat to... a také se vnitřně rozloučit a připravit se na to, že nám naši nejbližší jednou odejdou z tohoto světa, zvláště ti starší...

Asi málokdo se modlí za šťastnou smrt, za to, abychom to ustáli... Obzvlášť my mladí, kteří doufáme, že máme teprve život před sebou... Proto nabízím tuto modlitbu: (Zdá se možná drsná... ale může být i pravdivá... PANE, AŤ OBSTOJÍME.)

Obraz Krista z chrámu Hagia Sofia (zdroj: wikipedie)

******************************************************************************************* 

Ježíši, Bože, slavný Pane a milující Otče,

bída a hřích mě před Tebou pokořují,

ale Tvá láska mi dodává odvahu, abych Tě prosil:

Ujmi se mě, až budu umírat a už mě neopouštěj!

 

Až mě upozorní bezvládné nohy, že nastává konec,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až ruka zemdlí a zbraň kříže z ní nadobro vypadne,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až se mně zatmí před očima a marně budu hledat Tvou vlídnou podobu,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až naposled zašeptám Tvé jméno,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až mi tvář zesiná a vlasy slepí pot, takže se mě zhrozí, kdo mě milovali,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až ohluchnu pro slovo lidské, abych vyslechl rozsudek Slova věčného,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až mě duch temnot sevře malomyslností

a začne rozvracet mou naději přízrakem všeho, co jsem spáchal,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až bude hasnout v boji proti peklu spolu s mým srdcem i má slabá láska,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až se budou příbuzní a přátelé nade mnou soustrastně modlit,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až bolest pronikne mou bytost, jako když oheň oběť proměňuje,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až se Ti budu podobat v utrpení,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Až moji duši všechno opustí, aby více než všechno dostala,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

A potom, Bože, stanu před Tebou…

Pro mne budeš jen Ty, Tvá nesmrtelná velebnost a sláva.

Neodmítej mě! Nezavrhuj mě!

Smiluj se nade mnou!

Abych mohl s Pannou Marií a svatými

bez konce chválit, velebit a hlásat Tvé milosrdenství,

                                               Ježíši-Lásko, smiluj se nade mnou.

 

Modleme se:

Bože, odsoudil‘s nás k smrti, ale zatajils nám, kdy zemřeme.

Dej tedy, ať užíváme času svého života tak svatě a bezúhonně,

abychom odešli ze světa jako Tvoje milované děti,

jak nám to zasloužil náš Pán Ježíš Kristus,

který s Tebou v Duchu Svatém žije a kraluje, Bůh, na věky věků. Amen.

Zobrazeno 3259×

Komentáře

Krasnazena

kacarovi: J8 totiž moc nechci ležet na velkém karlovarském hřbitově. Nemůžu si pomoci, je sice hezky upravený, ale je to takový supermarket. Ale hřbitůvek ve Zbynicích vedle románského kostela blázko horbu Vladimíra Boublíka, tam bych chtěla být. Ale ono nám to asi už bude jedno, kde se rozkládá naše tělesná schránka. Mým rodičům je už 75 a 79 let, tak jsme nedávno věci okolo pohřbů probrali a dokonce s humorem. Jsem za to moc vděčná. Bratr např. navrhoval, abychom si každý parte připravil do PC a pak jenom dopíšeme datum......

Jenda

hm, zda se to divne, ale asi by to melo tak byt....

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková