Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Modlitba za nového papeže

2. 3. 2013 22:40
Rubrika: Modlitby | Štítky: modlitba , papež , Svatý otec

Bože, věčný Pastýři,
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:
vyslyš naše prosby
a dej, ať se naším novým papežem stane ten,
kdo se ti líbí svatostí života
a bude se o tvůj lid starat
s apoštolskou horlivostí a láskou.
Pošli nám takového pastýře,
který zná své ovce a dává za ně svůj život.
Bože, dej dary svého Ducha všem kardinálům,
aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu.
Ať upřímně hledají tvou vůli
a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.
Ty sám, Bože, ukaž toho,
který se jako nový papež stane pro nás otcem
a ukáže cestu k tobě.
Maria, Matko církve, pros za nás. Amen

 

Přímluvy, které je vhodné vložit do každé společné modlitby, mše svaté, denní modlitby církve apod.:

 Modleme se za sbor kardinálů, kterému je svěřena volba nového Petrova nástupce: ať jim Bůh, který zná srdce všech, ukáže, koho pro tuto službu vyvolil. nebo

 

 Modleme se společně s věřícími z celého světa za volbu nového římského biskupa: ať je provázena Boží ochranou a požehnáním. nebo

 

 Modleme se za budoucího nástupce apoštola Petra, který má po jeho vzoru utvrzovat bratry a sestry ve víře v Ježíše Krista: ať ho Duch Svatý zahrne potřebnými dary k této službě. nebo

 

 Modleme se za budoucího nástupce svatého apoštola Petra, kterému Pán svěřil klíče od Božího království: ať nás slovem i skutkem vede ke Kristu, který je Láska.

Zobrazeno 1176×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková