Papežský dar, za přítomnosti Apoštolského nuncia v ČR arcibiskupa Mons.Giuseppe Leanzi a představitelů obcí Křešice, Mlékojedy a Počáply, bude několika nejvíce postiženým loňskými povodněmi předán ve středu 10. června t.r. odpoledne na biskupské rezidenci v Litoměřicích. Právě Litoměřicko bylo zjara roku 2013 jedním z postižených oblastí ČR. Litoměřický biskup Mons.Jan Baxant se vzápětí po povodních  obrátil prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze na papeže Františka dopisem s prosbou o pomoc pro zaplavené, kteří se tehdy dostali do svrchované nouze, když téměř ztratili střechu nad hlavou.

Zdroj: http://www.dltm.cz/papez-frantisek-poslal-dar-pro-postizene-lonskymi-zaplavami