Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Modlitba pro žehnání křestní vody

19. 3. 2015 12:27
Rubrika: Modlitby | Štítky: modlitba , Křest , video

Krásné, ne? Konečně si člověk má možnost uvědomit více to, co slyší již několik let minimálně jednou za rok;). Necht je nam tato modlitba peknou pripravou na Velikonoce, k nimz míříme.... Dole je krasne video, o to to je pusobivejsi....

Všemohoucí, věčný Bože, tvá neviditelná moc působí, 

že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti.

Stvořil jsi vodu

a při různých příležitostech jsi ukazoval, že její účinky naznačují náš křest.

Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami,

vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání.

A když jsi v přívalech potopy zničil hřích, stala se voda znamením

nové spravedlnosti a nového života.

Když jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví Rudým mořem,

myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni.

A když byl tvůj Syn pokřtěn vodou Jordánu, pomazal jsi ho Duchem svatým;

když visel na kříži, vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda,

a když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání:

Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Shlédni tedy, Bože, na svou církev a otevři jí pramen vody, tryskající do života věčného.

Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu znamením milosti tvého jednorozeného Syna:

Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné, aby člověk stvořený k tvému obrazu,

povstal z vody a z Ducha svatého k účasti na tvém životě.

Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni,
ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu.

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Krásné, ne? Jak je to spojeno s obrázky... konečně si člověk má možnost uvědomit více to, co slyší již několik let minimálně jednou za rok;).

http://www.cestykatecheze.cz

Zobrazeno 1223×

Komentáře

mia-maru

Dělala jsem s tím jednu katechezi pro naše spolčo. :-)
A na jedné fotce je brácha se ségrou ;-)

Jenda

je, tak to je krasny;)) a to piano jsme si rikal jestli nehrajes Ty?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková