Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Zříkáš se ducha zla? Obnova křestního vyznání

1. 3. 2016 9:06

Zdá se mi, že se málo zdůrazňuje, ze postní doba má být také přípravou na obnovu křestního vyznání o velikonoční vigilii o sobotní noci. Sice říkáme 3x ano a 3x věřím, ale víme vůbec na jakou otázku to říkáme? Víme na co se kněz vůbec ptá?

Většina z nás byla pokřtěna již v dětství, a tak si ani mnohé věci neuvědomujeme. Proto vás všechny zvu k přípravě na obnovu křestního vyznání, na rozjímání nad jednotlivými větami a slovy.

OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ NA VELIKONOČNÍ VIGILII

Všichni vstoje a s rozsvícenými svíčkami v rukou obnoví křestní vyznání. Kněz promluví k věřícím těmito anebo podobnými slovy:

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali, a obnovme své křestní vyznání: Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.

Kněz: 

Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto hříchu? 

Všichni: Ano.

Kněz: 

Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? 

Všichni: Ano.

Kněz: 

Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? 

Všichni: Ano.

 

Potom kněz pokračuje:

Kněz: 

Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Všichni: Věřím.

Kněz: 

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?

Všichni: Věřím.

Kněz: 

Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

Všichni: Věřím.

Kněz končí slovy:

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
nás vysvobodil z hříchu 
a dal nám život z vody a z Ducha svatého. 
Kéž v nás svou milost chrání, 
abychom byli s Kristem spojeni na věky věků. 
O: Amen.

Kněz kropí lid svěcenou vodou. Všichni přitom zpívají následující antifonu nebo jiný zpěv, mající křestní charakter.

Viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. A všichni, k nimž voda dosáhla, byli uzdraveni a volají: Aleluja, aleluja.

Nádoba se svěcenou vodou odloží na obvyklé místo.

Když kněz pokropil lid svěcenou vodou, odebere se k sedadlu. Vynechává se vyznání víry. Následují přímluvy.

Dobrý mimčo, ne?;) Jak přemýšlí nad otázkami;)))

Sice se o Velké noci křtí dospělí, ale myslím si, že je dobré si znovu připomenout a vidět tu krásu a nevinnosti dítěte... My jsme milované Boží děti.

(foto: www.farnost-jablunkov.cz)

Zobrazeno 2282×

Komentáře

KateřinaV

Jendo ty jsi fajn člověk dík za tebe pán ti žehnej

Jenda

dekuju, jste na me moc hodny s Míšou;).

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková