Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Archiv Září 2015

Je třeba si navzájem některé věci připomínat... Tak i myslím pro někohoho známou, pro někoho nově objevenou, modlitbu, kterou najdeme v kancionálu pod číslem 050 Za dobrou volbu manžela/manželky. Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své…


Uz jsem ji sem daval pred peti lety... Síla! Bez servítků... opravdově... Modlitba kněze v neděli večer Michael Quoist Dnes jsem tak sám, Pane. Hlasy a zvuky v kostele pomalu tichnou. Lidé odešli, a já se vracím domů, sám. Potkal jsem lidi vracející…


5. 9. 2015 20:39

Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze. Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková