Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Církevní autority PRO očkování proti nemoci covid

Marek Orko Vácha

1O společnosti, která ztratila své instinkty

 

V Českém rozhlase jsem 27. července 2021 v kratičkém vstupu poprosil ty občany, kteří ještě nejsou naočkovaní, aby byli té lásky a nechali se.

Reakce, které přišly, byly, jak to tak chodí, občas hodně nenávistné. Odpovídám všem, a prosím všechny, kteří ještě naočkovaní proti covidu nejste, nechte se prosím. Pomůžete sobě i všem ostatním. Dovysvětlím, co jsem nestihl v Českém rozhlase.

Co naší civilizaci již chybí, jsou instinkty lovců a sběračů, instinkt a touha žít a přežít a umět se o sebe a o svůj kmen postarat, nespoléhat se na systém, nýbrž sama na sebe. Chybí vědomí, že žijeme ve vesmíru, který vůbec není bezpečný, ve kterém jsou predátoři, paraziti, zemětřesení, tornáda, sesuvy bahna, nemoci! Zvládli jsme jeskynní lvy i jeskynní medvědy, a věděli, že nám nikdo nepomůže, a že se musíme o svůj život porvat, že musíme hodně chtít žít!

Do naší země nyní vtrhla nakažlivá nemoc, jako už tolikrát před tím v minulosti. Na celém světě zabila přes čtyři milióny lidí, u nás třicet tisíc. Naší výhodou je to, že jsme se za pochodu během tisíciletí naučili trochu přírodě rozumět. Pochopili jsme, že nemoc se přenáší dechem, kapénkami, kašlem, zpěvem. Kdo nosí na ústech a nose respirátor, ochrání trochu sám sebe a ochrání hodně ostatní členy kmene.

Nemoc dodnes neumíme léčit a stále nevíme, jaké jsou dlouhodobé následky u těch, kdo přežili. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že naše nejlepší laboratoře překotně a úspěšně vyvinuly vakcíny. Kdo je očkován, nemoc téměř jistě nedostane, téměř jistě na ni nezemře, a nepřenáší ji na ostatní, nebo přenáší mnohem méně, než když by naočkován nebyl. To je super výhoda naší civilizace, nemáme sice lék, ale máme prevenci, a zvládli jsme to rychle! Vakcíny fungují!

Instinkt lovce a sběrače, instinkt a zdravý rozum velí nosit respirátor a nechat se očkovat, ukázněně, ale co nejrychleji, jak na mě přijde řada. 

Třeba Izraelci to umí a nikdo jim nemusí nic vysvětlovat, protože od chvíle, kdy jejich stát vznikl, jsou permanentně ve válce, a ví, že národ musí fungovat jako jedno soukolí, rychle a efektivně, jinak nepřežije. Že když se valí nepřátelé nebo nemoc, není čas na obšírné diskuse, že je třeba odpovědět okamžitě a účelně. 

U nás je společnost nadbytku, která ztratila instinkty, která ráda diskutuje a ráda zdůrazňuje individuální lidská práva, svou osobní svobodu a která nevěří hned všemu, co se kde říká. Nepopírám, že politici nyní sklízejí bouři, poté, co dlouho zasévali vítr. Nevyzývám ale, abyste věřili politikům, vyzývám, abyste věřili gymnaziálním učebnicím biologie! Když v 19. století, za Louise Pasteura, začalo očkování, bylo vnímáno jako dar z nebes, požehnání shora. Přestalo se umírat na nakažlivé nemoci! Děti přestaly umírat! Vznikla vakcinace dokonce na vzteklinu! Záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, zarděnky, spalničky, příušnice – tohle všechno jsme zvládli a očkované děti přežily! Už se neumírá na tetanus! Ostatní, nenaočkované děti, buď nepřežily nebo přežily v mnohem menším procentu.

Dnes je dvacáté první století a je to vlastně už mnoho let, kolektivní paměť vymizela. Děti jsou očkovány povinně, rodiče i prarodiče už zapomněli, a najednou se začínají ptát, proč mají svolit, aby jim někdo do dětí píchal jakousi chemii, když chceme žít přece přirozeně, v souladu s přírodou. Do vlků a orlů taky nikdo žádnou chemii nepíchá, že. 

A když se dnes objeví nová nakažlivá choroba, která kosí zejména dospělé, mnozí mají spoustu argumentů a spoustu názorů a rádi diskutují. O osobní svobodě, o svých názorech a zejména o svých nezadatelných lidských právech. Když by se dnes objevil jeskynní medvěd, zkouším si trochu z legrace představit, jak by asi zareagovala současná česká společnost. Lovci a sběrači by věděli hned co dělat, a věděli by, že mají na reakci zlomky vteřin, že musí jednat instinktivně, odvážně a rychle, použít všechno, kameny, oštěpy, klacky z ohniště, co je po ruce.

U nás by nejspíše někdo popřel existenci medvěda, jiný by vytáhl disentní názory herce a zpěvačky, jiný by vyzval medvěda k diskusi, jiný by zpochybnil kvalitu použitých kamenů a poskytl několik rad, jiný by se zasadil v rámci environmentálních debat k ochraně vzácného zvířete, a ještě jiný by dal ruce pryč, protože by intervence mohla ohrozit lidské zdraví, a my to zdraví přece chceme chránit. 

Jak přesně poznamenal Francis Collins, ať máte jakýkoli názor na cokoli, určitě někde v USA najdete člověka s PhD, který Váš názor podpoří.

Věřím, že kdyby současná nakažlivá nemoc udeřila v devatenáctém století, a my měli vakcínu, že bychom nezaváhali, že by v nás ještě ty základní instinkty byly, a ihned bychom se nechali očkovat. Protože bychom věděli, že jde o život.

Žel, jsme o století a něco dál. Máme přece stát a zdravotní systém, a základním lidským právem je svoboda občana se nenaočkovat, a když onemocní, základním lidským právem je se nechat převézt do nemocnice, kde o něj musí být všestranně pečováno. Někdo nás přece zachrání. Musí přece. Názor občana je nejvyšší hodnota.

Tak prosím znovu, všechny, kdo ještě naočkovaní nejsou, nechte se. Zachráníte svůj život a ochráníte i životy ostatních lidí. A když se situace zhorší, noste roušky, prosím. Už nevím, jak to říct jinak.

 

2Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky

Očkování proti koronaviru je úkonem lásky – lásky k druhým lidem i lásky vůči sobě, říká papež František ve videoposelství, kterým podpořil očkovací kampaň v Latinské Americe.

„V bratrském duchu se připojuji k tomuto poselství naděje v lepší budoucnost. Díky Bohu a práci mnoha lidí dnes máme vakcíny, které nás chrání před Covidem-19. Přinášejí naději na ukončení pandemie, ale pouze pokud budou dostupné všem a pokud budeme spolupracovat," uvozuje papež František svou výzvu a pokračuje:

„Nechat se očkovat vakcínami, které byly povoleny příslušnými orgány, je aktem lásky. A pomáhat většině lidí v tomto směru je projevem lásky. Lásky k sobě samému, lásky k rodině a přátelům a lásky ke všem lidem. Ano, láska je také sociální a politická, existuje sociální láska a politická láska, která je univerzální a vždy překypuje drobnými gesty osobní lásky, která jsou schopna proměnit a zlepšit společnost (srov. Laudato si´, 231, Fratelli tutti, 184)“.

Očkování proti koronaviru je tedy podle papeže Františka „jednoduchý, ale zásadní způsob, jak podpořit společné dobro a starat se o druhé, zejména o ty nejzranitelnější."

„Modlím se k Bohu, aby každý přispěl svou troškou, svým malým gestem lásky, ať je jakkoli malé, láska je vždycky velká. Přispějte těmito malými gesty k lepší budoucnosti. Bůh vám žehnej a moc vám děkuji," uzavírá Svatý otec poselství adresované latinskoamerickým katolíkům.

 

3Papež František: Nechápu, proč lidé odmítají vakcínu, řekl papež cestou ze Slovenska

Papež František si láme hlavu nad tím, proč tolik lidí, včetně některých kardinálů římskokatolické církve, odmítlo očkování proti covidu-19. Řekl to novinářům během letu ze Slovenska do Vatikánu, píše agentura AP. Lidstvo přitom podle papeže mělo v minulosti k vakcinaci dobrý vztah a očkování malých dětí proti spalničkám a obrně také obvykle nikdo nezpochybňuje.

Sám František je proti covidu očkovaný přípravkem od společností Pfizer-BioNTech a vakcinaci již dříve podporoval. Ani tentokrát nejmenoval žádné konkrétní přípravky či firmy. Někteří lidé podle něj mohli váhat, protože bylo k dispozici mnoho vakcín, z nichž některé byly "jen o málo účinnější než destilovaná voda", uvedl podle AP papež. Odmítnout vakcínu je podle něj "sebevražda".

Poznámkou o „odmítačích" očkování narážel patrně na amerického kardinála Raymonda Burkeho. Ten se dlouhodobě vyjadřoval proti očkování, před měsícem se nemocí covid-19 nakazil a musel být hospitalizován a s dýcháním mu pomáhal plicní ventilátor.

 

4Pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba

(ztučněná závěrečná část se týká očkování proti kovidu) 

(čtený při nedělních bohoslužbách 29. srpna 2021.)

https://www.bip.cz/pastyrskylist_srpen2021

Milé sestry, milí bratři,

pěkně Vás zdravím na sklonku prázdnin.

Doufám, že většině z Vás se podařilo alespoň některé dny letošních letních měsíců využít k odpočinku, setkání s blízkými a načerpání nových sil. Ty se nám budou v nadcházejícím čase jistě hodit. Jsou před námi totiž docela významné události.

Tou první, na kterou bych chtěl upozornit, je 1100. výročí smrti naší národní patronky, kněžny Ludmily. Všichni jsme pozváni k účasti na národní pouti na Tetíně, a to v sobotu 18. září. Naše plzeňská diecéze tam poputuje alespoň zčásti pěšky a já Vás všechny co nejsrdečněji zvu!

Druhou významnou událostí jsou letošní parlamentní volby na začátku října. Všichni biskupové společně na Velehradě vyzvali k modlitbě a postu na tento úmysl, a to po dobu 40 dnů. (>>Výzva českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám) K podpoře zdaru letošních voleb tímto duchovním způsobem povzbuzuji všechny v naší diecézi.

A do třetice bych se chtěl připojit k nedávno zveřejněnému vyjádření papeže Františka, že nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 je skutkem lásky k bližnímu. Tato slova nejvyššího pastýře Církve chápu jako jasnou odpověď na různé konspirační a pseudomorální názory, které se proti očkování staví a mnohdy bohužel nacházejí živnou půdu i mezi katolickými křesťany. Jako Váš biskup proto vyjadřuji naléhavé přání, aby touto formou projevili svoji křesťanskou lásku k sestrám a bratřím všichni z nás.

Milí, těším se na viděnou na Tetíně.

Mons. Tomáš Holub

biskup plzeňský

 

1 https://proboha.cz/magazin/blog/marekorkovacha/2021/08/o-spolecnosti-ktera-ztratila-sve-instinkty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR36Jy_oyj2d1dvVEsDaJKohAdnldP82Uerw9wDyqOXGrPZxZCMJeHAEaxg#dop_ab_variant=601321&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=OGVZd7aKehj-202108111433&dop_id=12944340

2 https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210818ockovani-proti-koronaviru-je-ukonem-lasky

3 https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/nechapu-proc-lide-odmitaji-vakcinu-rekl-papez-cestou-ze-slovenska-40372189

4 https://www.bip.cz/pastyrskylist_srpen2021

Zobrazeno 649×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková