Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Kardinál Miloslav Vlk o návštěvě Svatého otce v ČR

24. 3. 2009 20:27

Kardinál Miloslav Vlk o návštěvě Svatého otce v ČR

Dnes v Impulsu vystoupil v pořadu Václava Moravce kardinál Miloslav Vlk. Zde kopíruji z jeho rozhovoru část o návštěvě Benedikta XVI.

kardinál Miloslav Vlk - v Impulsech Václava Moravce, 24.3.2009 Foto: Eliška Baziková

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnes je hostem u mikrofonu Radia Impuls primas český, arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Papež Benedikt XVI. přijede ve druhé polovině září do Prahy, arcibiskup olomoucký Jan Graubner koncem ledna k návštěvě papeže v Praze uvedl:

Záznam Jana Graubnera:
Jestliže se má všechno připravovat a chystat, tak je to vysoce pravděpodobné, ale neřeknu ano, dokud se taky nepřijedou podívat na to, co jsme připravili a dokud se to organizačně všecko neodklepne ze všech stran, jak místní církev, tak Vatikán, tak státní diplomacie.

Moderátor (Václav Moravec):
To pronesl koncem ledna olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jak daleko je, pane kardinále, příprava papežovy návštěvy koncem září v Praze?

Host (Miloslav Vlk):
První věc bylo samozřejmě, my jsme měli určité potvrzení z Vatikánu, že ta návštěva bude, ale Vatikán oficielně ohlásí tu návštěvu až když jsou ty přípravy pokročilé, to znamená je program stanovený, ti, kteří připravují ty návštěvy se přijedou podívat a tak dále a tak dále a teď očekáváme začátkem dubna, že tito experti připravující papežovy cesty přijedou a ten program, který je už načrtnutý, že se podívají, jak je realizovatelný. Oficielně už dnes jako z naší strany, i když to není Vatikánem potvrzené oficielně, tak se ví, že papež by přijel 26. září v sobotu a byl by tu v neděli a také ještě v pondělí s tou poutí, národní poutí vlastně do Staré Boleslavi Svatováclavskou poutí by tedy se ta třídenní návštěva dovršila. A bylo by tam samozřejmě setkání s kněžími, velké setkání, velká mše v Brně na letišti, aby byl prostor, to znamená pro takovou nejširší věřící i třeba nevěřící veřejnost a po tom setkání i s akademickou obcí, samozřejmě předtím s politiky, hned v sobotu, jak by přijel odpoledne, v neděli právě s akademickou obcí a v Boleslavi 28. by to bylo setkání vlastně s mládeží, čili tohle to je rámcová, rámec té návštěvy a my ji takto, biskupská konference ji takto připravuje, je tady veliká komise a tak dále, která se několikrát v měsíci setkala, v čele té komise stojí biskup Malý a takže jsou tam samozřejmě zástupci z Brna, z brněnské diecéze, z pražské, také moderátor ze Staré Boleslavi, tohle to je tým, který připravuje už konkrétně dnes tuto návštěvu.

Moderátor (Václav Moravec):
Z těch vašich slov je tedy možné vyvodit, když jste nám teď vůbec poprvé prozradil, co by mělo být obsahem papežovy cesty v České republice, tak se dá říct, že to už je v té pokročilé fázi, jestliže začátkem dubna do Prahy dorazí ten Advance team, jak se tomu říká v angličtině, tedy lidé z Vatikánu, kteří začnou tu cestu připravovat. Dá se tedy říci, že v polovině dubna už by i onu papežovu cestu do Prahy měl potvrdit Vatikán?

Host (Miloslav Vlk):
To si nejsem úplně ještě jistý, jestli nejsou opatrnější, než bychom byli my, ale v podstatě je to v běhu, konkrétní program, rámec tady je, konkrétní jednání probíhá i vlastně kontakt mezi Vatikánem a biskupskou konferencí, vlastně i prezident Klaus pozval papeže, takže i s tou státní stranou se jedná, takže na všech stranách myslím, že je ta příprava je pokročilá a oficielní oznámení, kdy bude, to přesně nemohu říct, poněvadž to nevím.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy, když jste byl před tři čtvrtě rokem hostem Impulsů, tak jsme probírali i skutečnost, že právě papež Benedikt XVI. nepřijal vaši rezignaci, nejmenoval vašeho nástupce v čele římskokatolické církve v České republice, naopak vám prodloužil mandát. Dá se od té papežovy návštěvy očekávat, že by mohlo padnout jméno vašeho nástupce nebo byste to označil za nepravděpodobné?

Host (Miloslav Vlk):
Naprosto nepravděpodobné, protože myslím si, že papež takovou zprávu jaksi nepřinese, poněvadž to je otázka určitého průběhu kanonického bych řekl, právního a nejprve většinou ten dotyčný, který má být nahrazen, je jakoby změněn na administrátora. Arcibiskupství pražské je obsazené a Řím do té doby, než bude uvolněné, tak nebude jmenovat, protože na tom stolci arcibiskupském sedí jeden biskup a ten musí napřed uvolnit ten stolec, to znamená napřed musím být jmenován administrátorem, tím je stolec arcibiskupský volný a pak se jmenuje prostě na ten stolec nástupce.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten papežův program, jak ho zatím chystáte, jak ho ona komise chystá, je opravdu bohatý, ať už po té duchovní stránce, politické i po stránce tedy akademické, setká-li se papež i s akademiky v Brně, co by mělo být z pohledu vás, jako české římskokatolické církve tím hlavním poselstvím papežovy cesty po České republice?

Host (Miloslav Vlk):
My, biskupská konference tedy připravuje určitá témata, kterými by se měla konat celocírkevní u nás tedy příprava pod heslem Víra, naděje a láska a tohle budou témata, která v určité brožurce budou vydána a jednotlivé farnosti, tedy lidé věřící se budou připravovat pod těmito úhly, ale co konkrétně papež ještě přinese sám, jako to za něj zatím nemohu hovořit, ale určitě třeba dejme tomu ve Staré Boleslavi při Svatováclavské pouti bude určitě budoucnost a bude setkání mládeže, budoucnost, mládež, naděje a podobně, takhle ta témata budou dávána zřejmě dohromady a co akademikům, to si nedovedu jaksi odhadnout nedovedu, ale jistě bude papež mluvit i o hodnotách. Důležitých hodnotách, které tu společnost drží pohromadě, tak si myslím, že tohle to může být jedno z témat, rodina a tak dále, takže to jsou taková obecná témata, která jsou jako nasnadě a já věřím, že papež něco z toho přinese.

Zobrazeno 1581×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková