Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Svatý otec jmenoval arcibiskupa Dominika Duku KARDINÁLEM

6. 1. 2012 14:00
Rubrika: Zajímavé články | Štítky: Dominik Duka

Arcibiskup Duka byl jmenován kardinálemDnes v poledne 6. ledna 2012 papež Benedikt XVI. v průběhu modlitby Anděl Páně jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duku OP kardinálem. V 15.00 hodin arcibiskup Duka při této příležitosti dnes přijme na Arcibiskupství pražském zástupce médií.
 

„Nyní s velkou radostí ohlašuji, že 18. února se bude konat konzistoř, během které jmenuji 22 nových členů kardinálského kolegia,“ řekl na Svatopetrském náměstí papež Benedikt XVI. Poté vyjmenoval všech 22 nových kardinálů. Mezi nimi také pražského arcibiskupa Dominika Duku OP.

Pražský arcibiskup se jmenováním kardinálem stává spolu s ostatními nově jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev. S titulem kardinál jsou spjaty rovněž jisté církevní slavnostní povinnosti. Jmenování kardinálem nicméně nemění nic na současných pravomocích a úkolech daných funkcemi pražského arcibiskupa. Arcibiskup Duka svým jmenováním ovšem získává větší možnosti v jednání s římskými úřady

Pražský arcibiskup Dominik Duka chápe své jmenování kardinálem jako jistou poctu Arcibiskupství pražskému. Je v pořadí 11. kardinálem mezi pražskými arcibiskupy a 22. kardinálem z českých a moravských diecézí. Praha je také tradičně místem, k němuž tato hodnost náleží. Po II. světové válce se stalo jmenování pražských arcibiskupů pravidlem. (Kardinály byli Karel Kašpar, Josef Beran, František Tomáše i předchůdce současného arcibiskupa Miloslav Vlk.) Přehled pražských arcibiskupů a kardinálů zde: http://www.apha.cz/historie-biskupove/.

Do dnešního dne měla Česká republika pouze jednoho kardinála a to kardinála Miloslava Vlka, který letos 17. května oslaví 80. narozeniny, a proto se již nebude moci účastnit volby papeže. Toho při konkláve volí pouze kardinálové mladší osmdesáti let.

Dominik Duka v Jilemnici 16. 8. 2009, foto Ondra Luštinec

Dne 18. února 2012 zasedne poprvé konzistoř také spolu s novými kardinály, kde noví kardinálové převezmou kardinálský biret a jmenovací dekret. Den poté, tedy 19. února bude papež Benedikt XVI. spolu s novými kardinály v bazilice sv. Petra sloužit slavnostní mši svatou, při níž budou předány také kardinálské prsteny.

Životopis pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP naleznete nahttp://www.dominikduka.cz/zivotopis/.

Pojem kardinál označuje papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních záležitostech. Již od 6. stol. byl kardinálem nazýván kněz nebo jáhen, který byl pro své schopnosti přeložen z chrámu, pro který byl vysvěcen a jehož titul nosil, do jiného chrámu, jemuž byl podřízen (odtud pravděpodobně „kardinál“, z lat. slova „cardo“, dveřní čep, osa).

Od 8. stol. byl titul vyhrazen duchovním inkardinovaným do katedrálního chrámu, kteří tvořili biskupskou radu či senát. Kardinálové v Římě se dělili na tři kategorie: 1) kardinálové jáhni, kteří měli správu lateránského paláce, sedmi oblastí Říma a starali se o chudé z těchto čtvrtí, 2) kardinálové kněží, kteří byli stálými představenými čtyř největších - bazilik v Římě (sv. Petr, sv. Pavel za Hradbami, chrám P. Maria Větší, sv. Jana v Lateránu), kde vykonávali svou liturgickou službu, 3) kardinálové biskupové, kteří byli představenými sedmi předměstských diecézí Říma a přisluhovali papeži při liturgických obřadech v Lateránské bazilice. Všechny tři kategorie kardinálů tvořily radu či senát římského biskupa (papeže). Papež je vysílal jako legáty, kteří ho zastupovali i na ekumenických koncilech.

Kardinálové jakožto pomocníci papeže ve správě nejen římské diecéze, ale i celé církve začali být již od 11. stol. vybíráni z různých částí světa a začali vystupovat jako sbor. Kardinály jmenuje papež v konzistoři. Kardinál děkan předsedá sboru kardinálů a k jeho výsadám patří tázat se v konkláve zvoleného papeže, zda přijme či nepřijme zvolení, a případně vysvětit zvoleného papeže na biskupa, pokud jím není (CIC 355). Kardinál vikář je zástupcem papeže a místo něho spravuje římskou diecézi. V r. 1958 Jan XXIII. překročil omezený počet 70 kardinálů a stanovil, že kardinálové ze všech tří kategorií musejí mít biskupskou hodnost. V 1970 Pavel VI. rozhodl vyloučit z konkláve kardinály starší osmdesáti let.

Podle Kodexu kanonického práva (kán. 349) má sbor kardinálů vykonávat tři funkce: volit společně papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách, pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev prostřednictvím jednotlivých kardinálů, kteří zastávají úřady v římské kurii. Společná činnost kardinálů jako poradců papeže se odehrává hlavně v konzistoři, které se kardinálové zúčastní a které předsedají, papež však může svolat kardinály na plenární zasedání, aniž by mělo formu konzistoře (CIC 353, par. 1).

Znakem kardinála je jasně červená barva - nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Slavnostní oděv je jasně červený celý, krom bílé rochety a rovněž bílé mitry. Součástí jeho erbu je červený kardinálský klobouk s 2 krát 15 střapci. Kardinálovi přísluší oslovení Vaše Eminence (od roku 1630). Po svém jmenování dostane kardinálský biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten.

Tisková konference ke jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky OP kardinálem se koná dnes 6. ledna 2012 od 15.00 hodin v Sále arcibiskupů Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. (Aleš Pištora)

Zdroj: http://www.apha.cz/arcibiskup-duka-byl-jmenovan-kardinalem/

Kdo je kardinál? http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kdo-je-kardinal/

Dominik Duka v Jilemnici 16. 8. 2009, foto Ondra Luštinec

Zobrazeno 5549×

Komentáře

JiKu

Tuším, že byl obsah rozhovoru dodatečně panem arcibiskupem autorizován.

Martin Lorenc

Kontaktoval jsem i Pana Duku i Blesk. Blesk popřel jakoukoli manipulaci
(jak jinak) s rozhovorem, pouze korekci uznal. D. Duka (resp. sekretář) uvedl, že zápis rozhovoru je původní a nezmanipulovaný. Co více k tomu dodat? D. Duka popírá peklo, super reprezentace nebo spíše způsob, jak se zalíbit veřejnosti "všichni budeme v nebi" anebo pouze strach z popření toho, že V. Havla poslal do nebe bez svátostí... :D achjo

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková