Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Zásvětná modlitba k Panně Marii

8. 5. 2015 15:59

Dnes si připomínáme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí... tak se ji můžeme přiblížit například touto modlitbou a znovu Ji ujistit, že na Ni nezapomínáme a chceme s Její pomocí jít za Kristem.

 

Požehnaný den! Díky za společné modlitby! +

 

Matko mého Spasitele a Matko míru, tobě dnes s láskou odevzdávám svůj život. Jako tě Ježíš umírající na kříži předal i mně, tak nyní i já předávám sebe tobě. Vezmi mne na svůj mateřský klín! Chci milovat Ježíše, jak jsi ho milovala ty, Matko. Chci se naučit naslouchat Otcovu slovu a konat jeho vůli.

Maria, s tebou se chci učit, jak milovat všechny lidi jako bratry a sestry, protože oni všichni jsou tvoji. Odevzdávám se ti, aby má modlitba byla modlitbou srdce, ve které naleznu pokoj a lásku a sílu smíření. Tobě, Matko Boží, odevzdávám svou minulost, přítomnost a budoucnost, všechny své schopnosti a dary. Přeji si vyrůstat s tebou, jako vyrůstal Ježíš. Ať ve mně od této chvíle vše s tebou oslavuje mého Pána! Kéž od nynějška má duše radostí zpívá o jeho lásce a milosrdenství! Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, všechny ty, s kterými žiji a pracuji a s kterými se potkávám zde na Signálech a kteří zde jsou a taky ty, s kterými jsem teď v nedorozumění, v hádce apod.

Maria, chci být s Tebou nositelem Ducha svatého. Dej ať je mé srdce poslušné jeho vnuknutí, jako bylo tvé!

Matko míru, dej, ať jsou má slova neodvolatelná. Ať na tvou přímluvu mne už nikdy nesvede hřích. Amen.

http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/zasveceni-panne-marii-odpoved-na-otazku.html

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/ostatni-marianske-modlitby/zasvetna-modlitba-k-panne-marii.html

Zobrazeno 1335×

Komentáře

IrenaT

Díky, nádherné a krásné.....

anetamarie

Díky za to!

Jenda

Díky, že se to líbí a že se to muze pomodlit tolik lidi.. Jsem vdecny za signaly;)!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková