Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Modlitba Matky Terezy za kněze

5. 9. 2015 20:39

Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze.

Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.

Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.

Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.

Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš, uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.

Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.

Vkládej Ježíše stále na jejich rty, aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen Jeho.

Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou, miluj je a přinášej jim radost.

Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.

Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši. Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo. Dej jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory, aby i oni mohli růst do Kristovy podoby. Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.

Amen

Zobrazeno 1274×

Komentáře

IrenaT

Díky ti.... :-).

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková